EĞİTİM MODELİMİZ HAKKINDA

İlgili Eğitim Danışmanlarımız, Sizler İçin Sorularınızı Cevaplıyor…


İNGİLİZCE Kursu Eğitimleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Aşağıda Yer Alan Ön Bilgi Formunu Doldurabilirsiniz.


American English Dil Okulu olarak İngilizce dil öğretiminde “İçerik temelli dil öğretim modelini” uyguluyoruz. İçerik temelli dil öğretim modeli, Kanada başta olmak üzere bazı Kuzey Amerika ülkelerinde ve Finlandiya, Almanya ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinde uygulanmakta; eğitimde sosyal değişimlerin de etkisiyle her geçen yıl daha fazla ülke tarafından mercek altına alınmaktadır.

 

Geleneksel yabancı dil sınıflarında dil ve anlam arasında doğal olmayan bir ayrım söz konusudur. Bu ayrım içeriğin ön plana çıkarılmasıyla giderilebilir ve böylece öğrenciye doğal bir dil öğrenme ortamı yaratılmış olur (Mohan, 198; Snow ve ark., 1989). Ünlü dil bilimci Krashen de ikinci dil ediniminin anlamlı, yoğun ve anlaşılabilir girdiye maruz kalarak farkında olmadan gerçekleşmesi gerektiğini savunur.

 

Bu modelde dil öğretimi öğrencinin ilgisini çekecek ve gelecekte kendisine faydalı olacak konular esas alınarak yapılır. Bu konulardan oluşan içerik öğrenciye İngilizce veya başka bir yabancı dil vasıtasıyla verilir. İngilizce dil eğitimi öğrenci farkında olmadan öğrenciye kazandırılır. Örneğin; İngilizce dil bilgisi kurallarını ve yapılarını doğrudan vermek yerine öğrencilerimizin ilgisini çeken konular içinde öğretim yapılır. Benzer olarak kelime öğretimi klasik ezberci bir yöntemin yerine hedef kelimelerin belirli bir konu bağlamı içinde doğrudan öğretim amacı güdülmeden okuma ve dinleme etkinlikleriyle yapılmasına dayanır.

 

Bu modelin ortaya çıkışındaki düşünce, içerik temelli dil eğitimi ile hedeflenen öğrenme ortamının anadil edinimindeki doğal öğrenme süreciyle benzer olmasıdır. Küçük yaşlarda öğrenme güdüsü ve motivasyonuyla çevresindeki dünyayı anlamlandırmaya çalışan küçük çocuklar için iletişim bilgiye ulaşmak için en önemli araçtır. Çocuklar bu motivasyonla dil öğrenme etkinliklerine gerçek ve anlamlı bir şekilde aktif olarak katılır. (Met, 1991; Snow ve ark., 1989)

 

İçerik temelli öğretimin doğal bir öğrenme ortamı yaratmasının dışında bir diğer avantajı hiç şüphesiz öğrenme motivasyonunu arttırmasıdır. Öğrencilerin ilgisini çeken ve gelecekteki eğitimlerinde kendilerine gerekli olacak içerik ve bilginin öğrenciye dil öğretimi aracılığıyla verilmesi öğrencinin öğrenme güdüsünü ve dil öğrenimi için gerekli olan istek ve motivasyonunu arttıracaktır. (Snow ve ark., 1989). Öğrenciler öğrendikleri yeni bilgilerin ve sınıf aktivitelerinin gelecekte kendilerine faydalı olacağı hissiyle kendilerini öğrenme ortamına daha fazla dahil ettiğinde öğrenme ve öğretme ortamının verimi artacaktır. (Genesee, 1994; Mohan, 1986).

 

American English Dil Okulu olarak hedefimiz; öğrencilerimizin ilgisini çekecek konuların öğretimini yaparken İngilizceyi araç olarak kullanmak, öğrencilerimize doğal ve akademik bir öğrenme ortamı sağlamak, öğrencilerimize İngilizceyi farkında olmadan öğretirken; onların motivasyon duygusunu, öğrenme isteğini ve mutluluğunu arttırmaktır.

Şube - 1 : Emniyetevleri Mah. Yeniçeri Sok. No:6 D:7 Kağıthane – 4. Levent – İstanbul
Şube - 2 : Eski Edirne Asfaltı Cad. No:11 Bayrampaşa (Uluyol-Bereç İstasyonu)- İstanbul